Projektist

Projekt „Loodusõpe lasteaia õuealal“

 

Osalejad: Tallinna Linnupesa lasteaed, Pärnu Kesklinna lasteaed, Kuressaare Ristiku lasteaed

Eesmärk:

Osavõtjad:

  1. tunnevad lasteaiaõue elurikkust ning oskavad seda õppetöös kasutada
  2. tunnevad ja kasutavad oma töös erinevaid aktiivõppe meetoditel põhinevaid tegevusi looduse õpetamisel lastele
  3. oskavad koostada e-õppematerjale ning neid oma töös kasutada.
  4. õpetajate keskkonnateadlikkus on tõusnud ning neil on paremad eeldused tõhusamalt edendada laste huvi looduse ja selle kaitsmise vastu.
  5. korraldavad  lasteaias avatud aktiivõppe näidistegevuse teistele oma piirkonna lasteaedadele, et tutvustada lasteaia õueala erinevaid kasutusvõimalusi õppetöö korraldamisel

Koolituse lühikirjeldus: Osavõtjad õpivad mängude ja muu õuesõppe metoodika alusel  tundma kolme liigirikka õuega lasteaia territooriumil olevaid liike, nende tunnuseid ja eripära, seoseid inimeste tegevusega.  Igal ühisseminaril toimub õppekäik ühe projektis osaleva lasteaia õuealaga tutvumiseks. Hea kvaliteediga õppematerjalide koostamiseks moodustatakse igas osavõtvas lasteaias juhtrühm, mis koordineerib teiste õpetajate tööd ja vahendab juhendajatelt saadud infot õppematerjalide koostamisest. Valmivad õppematerjalid, mis on internetist kättesaadavad ja kasutatavad kõigile soovijaile – e-õppeprogrammid ja töölehed – vähemalt 6 tk.

Projekti tulemus:

e-õppeprogrammid ja töölehed, kokku vähemalt 6 erinevat. Pannakese üles www.lemill.net, www.keskkonnaharidus.ee , www.hared.ee

Õpetajad omavad rohkem teadmisi erinevatest aktiivõppe meetoditest, kuidas kasutada neid õppekava rakendamiseks. Projekti tulemina valmivaid e-õppematerjale tutvustatakse teistele piirkonna lasteaedadele, kes saavad kasutada neid oma õppetöös. Aktiivõppe rakendamisel on kaasatud lapsed ja nende vanemad, vanavanemad, kes selle tegevuse kaudu muutuvad keskkonnateadlikumaks ja oskavad pöörata tähelepanu elusloodusele lasteaia õuealal.

Projekti mõju:

 

Suurenevad õpetajate bioloogia- ja looduskaitsealased teadmised ning oskus neid teadmisi õppetöös kasutada. Selle läbi tõuseb laste keskkonnateadlikkus. Projekti käigus valminud õppematerjalid aitavad keskkonnateadlikkust suurendada ka teistes lasteaedades.

Projekti viib läbi MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED

Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s